Jeugdzorg

ImproBattle biedt programma's om jongeren op een leuke, informele manier eerstelijns zorg te geven. Op deze pagina leest u meer over de mogelijkheden.

Jeugedzorg

Deelname aan een ImproBattle-training versterkt sociale vaardigheden, zoals spreken in het openbaar, samenwerken en het gebruik van lichaamstaal. De regels van het spel zijn de regels in de maatschappij. Zonder een belerend vingertje op te steken, leren jongeren betere omgangsnormen.

ImproBattle biedt volgens onderzoek een geschikte vorm van eerstelijnsjeugdzorg waarbij sociaal-emotionele problematiek, zoals agressie en depressiviteit, verminderen. Voor jongeren voelt het niet al groepstherapie, ze vinden ImproBattle veel leuker en informeler.

ImproBattle werkt vanuit de principes van sociodrama. Gedrag wordt in scènes gespiegeld en jongeren krijgen meer kennis en inzicht in hun gedrag en het effect daarvan op hun omgeving.

Rol van de begeleider

Tijdens de bijeenkomsten zijn de ImproBattle-trainers verantwoordelijk voor het programma en zijn de jongerenwerkers, mentoren of (job)coaches op de achtergrond aanwezig.

De begeleider treedt op als contactpersoon met een vertrouwensband naar de groep met uitsluitend de logistieke taak dat deelnemers aanwezig zijn en vooral ook op tijd.

Begeleiders doen mee aan één of meerdere oefeningen van de training. Dit heeft een stimulerende werking op de deelnemers. Verder is het voor begeleiders waardevol om het gedrag van de deelnemers te observeren en de observaties te gebruiken tijdens de begeleiding.

“Je ziet anderen ook groeien … In het begin zie je dat ze weerstand bieden, ze doen stoer. Maar uiteindelijk leren ze hun eigen ding doen, niet bezig te zijn met wat anderen vinden, en dan ontstaat er samenwerking met elkaar.” 

Deelnemer (jongen, 24 jaar)

Het competentiemodel

Uitgangspunt van de lessen van ImproBattle is het competentiemodel is dat jongeren die een problematische ontwikkeling doormaken het beste hulp geboden kan worden via behandeling die gericht is op het leren van vaardigheden en het vergroten van mogelijkheden.

Onderzoek naar de effecten van hulpverlening laat zien dat gedragstherapeutische begeleidingsvormen die de vaardigheden van jongeren stimuleren, het meest succesvol zijn.

Deze competentievergrotende vorm van hulpverlening heeft bovendien ook een motiverende werking omdat de focus ligt op het versterken van potentiële krachten en daarom een positieve invalshoek wordt gehanteerd.

“Het is in feite een vorm van groepstherapie zonder dat het als therapie wordt ervaren.” 

- Noorda & Co: 2013

Benieuwd naar de mogelijkheden in jeugdzorg? Neem dan contact op met Marijn Vissers (marijn@improbattle.nl).