ImproBattle SoVa-training voor entree-opleidingen

De ImproBattle training voor studenten van mbo-entreeopleidingen is een groepstraining van 8 wekelijkse workshops van 1 uur die in klassenverband door een gastdocent van ImproBattle aan het begin van het eerste leerjaar op school plaatsvindt.

De training richt zich op:

 • het creëren van een waardevolle band tussen studenten onderling en hun studieloopbaanbegeleider of mentor;
 • het versterken van de algemene sociale vaardigheden van studenten;
 • en het vergroten van het geloof in eigen kunnen van studenten.

Beschrijving

De ImproBattle training voor studenten van mbo-entreeopleidingen is een groepstraining van 8 wekelijkse workshops van 1 uur die in klassenverband door een gastdocent van ImproBattle aan het begin van het eerste leerjaar op school plaatsvindt.

Het programma is gebaseerd op oefeningen uit het improvisatietheater en is een mix van kennismakingoefeningen, improvisatietheater en presentatieoefeningen waarbij de verbale en non-verbale sociale vaardigheden worden versterkt en het zelfvertrouwen toeneemt. De studenten werken gezamenlijk op een speelse manier aan belangrijke persoonlijke en sociale vaardigheden: solliciteren, samenwerken, meedoen, positieve omgangsvormen, een veilig gevoel creëren voor elkaar, elkaar stimuleren, initiatief nemen, omgaan met falen en verliezen, zelfvertrouwen en presenteren. Uitgangspunt in de training is dat wordt gefocust op waar de kracht van iemand zit en niet op iemands tekortkomingen.

Hoewel de methodiek van ImproBattle gebaseerd is op principes uit het improvisatietheater, is dit expliciet geen training waarbij studenten theatervaardigheden trainen. De training is vooral gericht op de onderliggende principes van improvisatie: verbinding, flexibiliteit en zelfvertrouwen. De regels van het improvisatiespel zijn de normen en waarden binnen de maatschappij. In het improvisatiespel kunnen studenten experimenteren met ander sociaal gedrag en ervaren ze direct de effecten daarvan op zichzelf en een ander.

De workshops onderscheiden zich van andere lessen door de combinatie van activerende werkvormen en nagesprekken waarbij veel ruimte is voor de eigen inbreng van de studenten. In de les wordt een veilige sfeer gecreëerd waar veel ruimte is voor persoonlijke verhalen. Studenten kunnen op een gecontroleerde manier stoom afblazen en maken plezier met elkaar.

Doelen van deze sociale vaardigheidstraining voor mbo entreestudenten:  

 1. Vergroten van cohesie en verbeteren sfeer binnen een klas
  Er is veel ruimte om elkaar op diverse manieren te leren kennen en te verbinden met elkaar. De studenten komen meer van elkaar te weten waardoor ze zich meer kunnen verplaatsen in een ander, elkaar gaan helpen en met elkaar kunnen lachen. Ze kunnen meer zichzelf zijn. Het doel is om met de studenten een plezierige leerplek te creëren waar ze zich veilig voelen, iedereen zich gezien en gehoord voelt én er openlijk kan worden gesproken over zaken die er binnen de groep spelen. Want alleen in een veilige omgeving kan je tot leren komen.

 2. Versterken van sociale vaardigheden
  Studenten versterken hun sociale vaardigheden door de improvisatieoefeningen: vragen stellen aan een ander, een praatje maken, complimenten geven en ontvangen, positief samenwerken, emoties herkennen en durven uiten, conflicthantering en presenteren. Dit oefenen de studenten in een veilige context waarna ze het gedrag ook buiten de lessen kunnen laten zien.

 3. Vergroten van het zelfvertrouwen
  Er wordt in de workshops gefocust op de kracht van de deelnemers. Hierdoor worden studenten op een veilige en speelse manier uitgedaagd om meer van zichzelf te laten zien, zonder dat daar vervelende consequenties aan kunnen zitten. Hierdoor durven met name de stillere en meer verlegen studenten aan het eind meer initiatief te nemen en op de voorgrond te treden.

 4. Leren over Nederlandse omgangsvormen
  Studenten ontdekken wat de Nederlandse omgangsvormen zijn, zoals lichaamstaal, taalgebruik en omgaan met verschillen in status. Ze experimenteren met verschillende omgangsvormen en ontdekken wat wel of niet bij hun past.

 5. Op een gereguleerde manier stoom afblazen
  De actieve lessen zitten vol oefeningen waar competitie, beweging en plezier een belangrijke rol in spelen. Hierdoor kunnen studenten hun energie kwijt en krijgen ze ruimte om even gek te doen. Ze reguleren hun emoties en stress op deze manier. Dit is nodig om op andere momenten op school geconcentreerd aan de slag te kunnen.

 6. Indirect: bespreekbaar maken van problemen in een groep
  Door een open sfeer te creëren waarbij ieder zich veilig voelt, worden problemen en persoonlijke verhalen snel gedeeld. Waar lopen de studenten en studieloopbaanbegeleider in het dagelijks leven tegenaan? Er is veel ruimte om (actuele) onderwerpen bespreek te maken.

 7. Indirect: input voor coaching door studieloopbaanbegeleider
  Een studieloopbaanbegeleider heeft tijdens de workshops ImproBattle de rol van participerend observator. Studieloopbaanbegeleiders observeren het positieve of negatieve gedrag van de leerlingen in een minder formele situatie. Dit helpt hen bij de verdere coaching van de studenten, ook als de workshops afgelopen zijn.

Download hier de uitgebreide programmabeschrijving