Partners & Fondsen

ImproBattle verstevigt het fundament van kwetsbare mensen met de volgende partners en fondsen.

 

Partners

 

ImproBattle verzorgt bij verschillende sociale partners een onderdeel van de interventies. ImproBattle is verantwoordelijk voor de inhoud en kwaliteit van de eigen trainingen. De sociale partner is verantwoordelijk voor de inbedding van ImproBattle in het geheel van interventies.


De Koppeling

De Koppeling is een behandelcentrum JeugdzorgPlus voor jongens en meisjes van 12 tot 18 jaar in de stadsregio Amsterdam. Jongeren bij de Koppeling hebben meervoudige en complexe problemen die een gezonde ontwikkeling verstoren. De jongeren vormen een gevaar voor zichzelf en hun omgeving.


School2Care

School2Care is een school voor jongeren van 12 tot en met 17 jaar die veel spijbelen en extra begeleiding nodig hebben om weer verder te kunnen. Jongeren met dromen en verwachtingen, net zoals alle andere kinderen. Dromen van een mooie toekomst, die vast dreigt te lopen omdat ze in het reguliere of speciaal onderwijs niet mee kunt komen. De eerste paar maanden zitten jongeren twaalf uur per dag op school, van 08.00 tot 20.00 uur.


ROC Op Maat Amsterdam Zuidoost

ROC Op Maat is een onderwijsvangnet voor jongeren tussen de 16 en 23 jaar die geen vmbo-diploma hebben en toch verder willen in het beroepsonderwijs. ROC Op Maat biedt voor deze zwaar overbelaste leerlingen een traject fulltime onderwijs aan in kleine groepen met intensieve begeleiding gericht op persoonlijk functioneren en stage gericht op een goede voorbereiding op het Mbo en biedt daarmee kansen om door te stromen naar niveau 2 van het Mbo.


ROC Da Vinci College Dordrecht en Gorkum

Het Da Vinci College biedt onder andere opleidingen aan jongeren met een afstand tot school en de arbeidsmarkt om ze te laten instromen op de arbeidsmarkt. ImproBattle wordt ingezet om het fundament van deze vaak kwetsbare jongeren te werken en ze voldoende zelfvertrouwen en competenties te geven om hun pad te volgen.


Dynamo jongerencentrum Club Jaco

Club Jaco is het talentencentrum van Dynamo jongerenwerk in Amsterdam, waar jongeren vanaf 15 jaar serieus aan de slag met kunnen gaan met hun talent op gebieden zoals sport, dans, muziek, media en theater.


Buurtwerk Zoetermeer

Buurtwerk Zoetermeer is sinds juli 2015 de jongerenwerk aanbieder in Zoetermeer. De missie van Buurtwerk is mensen te inspireren het beste uit zichzelf en hun buurt te halen. De visie van Buurtwerk is dat de beste samenleving ontstaat wanneer haar leden gezamenlijk hun bestaan vormgeven.


Jongerenvoorziening Youngsters, Buurtwerk Rotterdam

Buurtwerk Rotterdam exploiteert jongerencentrum Youngsters in Rotterdam. De missie van Buurtwerk is mensen te inspireren het beste uit zichzelf en hun buurt te halen. De visie van Buurtwerk is dat de beste samenleving ontstaat wanneer haar leden gezamenlijk hun bestaan vormgeven.


Fondsen

ImproBattle heeft als strategie onafhankelijk te worden van fondsen, maar heeft voor de opstartperiode geld nodig om programma's te ontwikkelen met sociale partners en de financiële en inhoudelijke inbedding te vinden in de programma's van sociale partners.


Kansfonds

Kansfonds helpt mensen omzien naar de kwetsbaarsten in onze samenleving, zodat niemand buitengesloten raakt. Ze steunen kansrijke initiatieven die kwetsbare mensen helpen om hun situatie te doorbreken. En die zijn opgezet door betrokken mensen die iets willen doen voor de ander.


VSBfonds

Logo VSBfondsVSBfonds ondersteunt initiatieven die bijdragen aan een samenleving waarin iedereen actief meedoet, zich betrokken voelt en de kans heeft persoonlijk en maatschappelijk te groeien. Het fonds is actief op drie gebieden: Mens & Maatschappij voor sociale initiatieven die meedoen als doel hebben, Kunst & Cultuur voor plannen waardoor meer mensen kunnen genieten van kunst en cultureel erfgoed en Beurzen voor studenten die in het buitenland verder willen studeren of onderzoek doen. Het fonds steunt projecten met geld, kennis, ervaring en een professioneel netwerk.


Stichting Boschuysen

De Stichting Boschuysen is een vermogensfonds met als doelstelling het bevorderen van de opvang , verzorging, opvoeding, scholing en ontwikkeling van jeugdige personen, in beginsel niet ouder dan dertig jaar, die maatschappelijk gezien hulp van derden nodig hebben.


Janivo Stichting

De Janivo Stichting biedt financiële steun aan projecten op het gebied van maatschappij,
kunst en wetenschappelijk medisch onderzoek voor jongeren en jongvolwassenen in de leeftijd tussen 0 en 30 jaar. Zij hebben een voorkeur voor projecten die met eenvoudige middelen een grote doelgroep bereiken. Projecten met een voortrekkersrol. Projecten die leiden tot sociale, economische of culturele ontwikkeling. Projecten waaruit creativiteit en ondernemerschap spreekt.