ANBI informatie

ImproBattle is per 1 januari 2016 een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat een financiële steun aan de activiteiten van ImproBattle in de vorm van een schenking belastingvoordeel kan opleveren.

Wat is het belastingvoordeel voor donateurs van ImproBattle?

Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

 

Bekijk de website van de belastingdienst voor meer informatie.

IMG_8283

Algemene gegevens

Inschrijving Kvk

Stichting ImproBattle
Reguliersgracht 100
1017 LW Amsterdam

Postadres

Stichting ImproBattle (secretariaat)
Van Winoxbergestraat 6
2274 RR Voorburg

Bestuurders

Voorzitter

Erik Bout

Secretaris

Clemens de Jager

Penningmeester

Ton Zweekhorst

Download hier de ANBI-documentens

[:en]

ImproBattle is Cultural Public Benifit Organisation since 01-01-2016.

Wat is het belastingvoordeel voor donateurs van ImproBattle?

Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

 

Bekijk de website van de belastingdienst voor meer informatie.

IMG_8283

Algemene gegevens

Inschrijving Kvk

Stichting ImproBattle
Reguliersgracht 100
1017 LW Amsterdam

Postadres

Stichting ImproBattle (secretariaat)
Van Winoxbergestraat 6
2274 RR Voorburg

Bestuurders

Voorzitter

Erik Bout

Secretaris

Clemens de Jager

Penningmeester

Ton Zweekhorst

Download hier de ANBI-documentens