Talentontwikkeling

ImproBattle geeft improvisatietrainingen aan jongeren in jongerencentra. Dit is voor hen een positieve vrijetijdsbesteding en tegelijkertijd talentontwikkeling. ImproBattle verbindt jongeren met diverse sociale, culturele en educatieve achtergronden. Ons doel is om via improvisatietheater de sociaal-emotionele problematiek te verminderen en sociale vaardigheden te vergroten.

Rapport Noorda

Improvisatie theater voor jeugd- en jongerenwerk

In 2013 heeft Stichting Dynamo met ImproBattle een onderzoek laten doen naar het effect van improvisatietheater binnen het jeugd- en jongerenwerk. Onderzoeksbureau Noorda & Co heeft geconcludeerd dat ImproBattle een veelbelovende informele vorm van eerstelijns jeugdzorg is. Het is toepasbaar bij laagdrempelige voorzieningen als jongerenwerk, scholen en culturele initiatieven. Het is in feite een vorm van groepstherapie zonder dat het er als jeugdzorg uitziet. Improbattle is een aantrekkelijke en bruikbare hulpverleningsformule voor jongeren in kansarme buurten. Jongeren verbeteren er hun sociale vaardigheden, zoals samenwerken en luisteren naar elkaar, en tegelijkertijd vermindert sociaal-emotionele problematiek zoals een slecht zelfbeeld en eenzaamheid.

Meer informatie over het onderzoekrapport vind je hier.

Instroomgroep

In Amsterdam, Den Haag, Zoetermeer en Rotterdam zijn ImproBattle-kerngroepen waar iedere week gratis getraind wordt. Jongeren leren improvisatietechnieken zoals samenwerken, creatief denken en verhalen maken. Ook acteertechnieken zoals het gebruik van lichaamstaal, emotie en stem komen aan bod. Diversiteit en plezier vinden we in deze groepen erg gelangrijk. Zo leren we van elkaar.

SAMSUNG
471149336250875

Doorstroomgroep

Als een jongere al wat meer ervaring heeft, en er voldoende mensen van hetzelfde niveau zijn, bieden we een nieuwe uitdaging aan in een doorstroomgroep. Hier gaan we aan de slag met diepgaandere improvisatiemethodes zoals die van Stanislavski, Viola Spolin en Helmert Woudenberg. Ook werken we aan voorstellingen voor bijvoorbeeld festivals en optredens voor bedrijven.

Niet in iedere stad is een doorstroomgroep. Alle nieuwe deelnemers, ongeacht toneelervaring, starten in een instroomgroep. Zo leren wij elkaar kennen. Daarna kijken we of iemand kan doorstromen.

Optredens en meer...

Zowel in de instroomgroep als de doorstroomgroep proberen we regelmatig met elkaar op te treden. Bijvoorbeeld in een buurtcentrum, theater, op een festival, bij een bedrijf of een symposium. Zo bieden we de kans om podiumervaring op te doen. Soms doen we mee aan jongerenuitwisselingen in het binnen- en buitenland. De afgelopen jaren zijn we naar Italië, Polen, Ierland en Israël geweest en hebben zelf een Europese jongerenuitwisseling in Meppel georganiseerd via Youth in Action.

485438184821990