ImproBattle Sociale Vaardigheden

ImproBattle biedt workshops en cursussen sociale vaardigheden voor scholen met kwetsbare leerlingen. Op een speelse manier leren jongeren om samen te werken, emoties te herkennen en uiten, lichaamstaal te gebruiken en te werken met sociale en maatschappelijke status.

ImproBattle kan goed worden ingezet als praktijkmodule sociale vaardigheden, naast of in plaats van een theoretische module.

Sociale vaardigheden

wpid-IMAG2591.jpg

ImproBattle verbetert de sociale vaardigheden van jongeren via improvisatietheater. Improvisatietheater is een vorm van theater waarbij het verhaal en de personages ter plekke worden verzonnen en gaat uit van een aantal basisregels, zoals het accepteren van elkaars ideeën, reageren op wat er gebeurt, het reageren op elkaars emotie en lichaamstaal en elkaar helpen. Jongeren ontdekken hun krachten en talenten, worden meer open en werken aan hun zelfvertrouwen in nieuwe situaties.

ImproBattle kan gezien worden als een informele vorm van begeleiding die lijkt op hulpverlening volgens het competentiemodel. Uitgangspunt van het competentiemodel is dat jongeren die een problematische ontwikkeling doormaken het beste hulp geboden kan worden via behandeling die gericht is op het leren van vaardigheden en het vergroten van mogelijkheden.

Opzet van de module

ImproBattle volgt geen strak stramien, omdat het vooral een kwestie is van inspelen op wat er op het moment gebeurt. Als deelnemers in een groep niet goed naar elkaar luisteren, passen trainers de oefeningen hier op aan.

Desondanks wordt er wel gewerkt met een geleidelijke opbouw binnen de trainingsbijeenkomsten. Iedere trainingsbijeenkomst start in principe met een aantal warming-up oefeningen, die vaak fysiek van aard zijn, een relatief korte duur hebben en minder ingewikkeld zijn. Vervolgens gaat de groep aan de slag met verschillende werkvormen van improvisatietheater die geconcentreerd kunnen zijn rondom een thema, zoals emoties, culturele diversiteit of (maatschappelijke of sociale) status.

Gedurende de bijeenkomsten zijn de trainers verantwoordelijk voor het programma van improvisatietheater, en zijn de interne docenten (het liefst de mentor) op de achtergrond aanwezig. Soms doen ze  ook mee aan één of meerdere oefeningen van de training. 

Doelstellingen

Het doel van de module ImproBattle SoVa+ (Sociale Vaardigheden+) is het vergroten van de sociale vaardigheden, zoals samenwerken, naar elkaar luisteren en het gebruik van lichaamstaal. Bovendien zal in de training worden gewerkt aan de eigenwaarde en het zelfvertrouwen. Daarnaast zijn er sociaal-emotionele doelen zoals het herkennen van, durven uiten van en leren omgaan met emoties. Door de ontwikkeling van hun socio-emotionele instrumentarium ontwikkelen jongeren een positieve grondhouding naar zichzelf en anderen. Daarnaast ontwikkelen jongeren door ImproBattle het gevoel dat ze aan hun (directe) omgeving een bijdrage kunnen leveren waardoor ze actief pro-sociaal gedrag vertonen.

wpid-IMG-20131029-WA0004.jpg