Jeugdzorg

ImproBattle biedt programma's voor jeugdzorg. De interventie kan gezien worden alseen informele vorm van eerstelijns jeugdzorg. Met improvisatie-oefeningen werken de jongeren aan het verminderen van sociaal-emotionele problematiek, het vergroten van de sociale vaardigheden en het spiegelen van gedrag. 'Het is in feite een vorm van groepstherapie zonder dat het als therapie wordt ervaren.' (Noorda & Co: 2013)

Prijsuitreiking

In 2013 is er onderzoek gedaan naar het effect van improvisatietheater voor jeugdzorg. Dit onderzoek, van Noorda & Co, laat zien dat ImproBattle een geschikte vorm van eerstelijnsjeugdzorg is waarbij sociaal emotionele problematiek, zoals agressie en depressiviteit verminderen.

Ook versterkt deelname aan een ImproBattle training de sociale vaardigheden, zoals spreken in het openbaar, samenwerken en het gebruik van lichaamstaal. De regels van het spel zijn de regels in de maatschappij. Zonder een belerend vingertje op te steken leren jongeren betere omgangsnormen.

ImproBattle werkt vanuit de principes van sociodrama. Gedrag wordt in scènes gespiegeld en jongeren krijgen meer kennis en inzicht in hun gedrag. En het effect daarvan op hun omgeving.

Op dit moment is ImproBattle bezig met een aantal pilots waarbij de training als onderdeel wordt ingezet van het therapeutisch klimaat van een jeugdzorginstelling. Er wordt samengewerkt met De Koppeling en School2Care in Amsterdam.

Benieuwd naar de mogelijkheden om ImproBattle een cursus improvisatietheater voor jeugdzorg te laten geven? Neem dan contact op met Marijn Vissers (marijn@improbattle.nl)